Bierność poznawcza

Dyspozycja intelektualna słabej woli, znużenie czynnościami wymagającymi namysłu, sztywność myślenia, brak zaangażowania i unikanie trudności.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments