Ciasnota namysłu

Intencjonalnie nieprzekraczalne granice własnych zdolności poznawczych. Bariery wysiłku intelektualnego, które w sposób wolicjonalny prowadzą do zawężania perspektywy i tendencyjności wnioskowania.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments