Zachowanie umiaru

Adekwatność działań do możliwości. Ostrożność wynikająca z powstrzymywania się od działań preciwcelowych.

Zachowanie zasady „złotego środka”, czyli wypośrodkowanie między kunktacją a antycypowaniem.