Zachowanie umiaru

Ostrożność, adekwatność działań do możliwości, zachowanie zasady „złotego środka”…