Transparentność

Czyli jakość docierających do nas informacji.

Czy są celowe, adekwatne, zrozumiałe, precyzyjne i użyteczne?