Egzosumienie

Mechanizm samoregulacji osobowości, wynikający z przeświadczenia o słuszności narzucanych norm moralnych.

Zewnętrzny regulator zachowań moralnych.