Wiarygodność

Postrzeganie chęci i możliwości wywiązywania się z powierzonego zaufania.