Złudzenie wiedzy

Aktywność myślowa związana z błędną interpretacją posiadanych informacji o rzeczywistości lub ich interpretacją zgodnie z własnymi intencjami.