Brak wątpliwości

Absolutna pewność. Wewnętrzne przekonanie, wynikające ze złudnej wiary w posiadanie zdolności przewidywania skutków działań.

Konsekwencja braku rozumnego namysłu.