Nihilizm adaptacyjny

Świadomy lub nieświadomy sceptycyzm, negujący postęp i potrzebę rozwoju intelektualnego i moralnego ludzkości