Fab

  • 7 posts

Reguła przekory

Opór przed zmianą. Wyraża się generalną funkcją (Watson) stosunku obaw jednostki przed wszelką zmianą do osobistego odczuwania bezpieczeństwa. Obawy owej jednostki to jej ogólny stan niepewności, Continue reading »


Zasada bezwładności

(Le Chatelier i Braun) Jeżeli na zrównoważony układ oddziałują nowe czynniki (lub stare przestają działać), to układ minimalizuje wpływ tych zmian, żeby ze swej równowagi nie Continue reading »


Transparentność

Czyli jakość docierających do nas informacji. Czy są celowe, adekwatne, zrozumiałe, precyzyjne i użyteczne?


Zachowanie umiaru

Ostrożność, adekwatność działań do możliwości, zachowanie zasady „złotego środka”…


„Rynsztokowy makiawelizm”

Fortel służy zdobyciu co najmniej przewagi nad przeciwnikiem. Koncentruje siły i zasoby własne na uprzedzaniu działań przeciwnika, antycypowaniu posunięć, grze na zwłokę, tworzeniu aury zagrożenia, zaskoczeniu, Continue reading »


Działać

Działać to znaczy zachowywać się w sposób celowy, nie odruchowy, czy mimowolny. Spoglądając do encyklopedii prakseologii, dowiemy się, że ktoś zwlekający ze zrobieniem czegoś jest opieszały, Continue reading »