Potencjał intelektualny

Chęć oraz możliwości posługiwania się zdolnościami rozumienia otaczającego świata. Uczenie się, myślenie, zapamiętywanie, interpretacja…

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments