Reguła przekory

Opór przed zmianą.

Wyraża się generalną funkcją (Watson) stosunku obaw jednostki przed wszelką zmianą do osobistego odczuwania bezpieczeństwa.

Obawy owej jednostki to jej ogólny stan niepewności, odczuwany dysonans pomiędzy normami nowymi a już znanymi, wyolbrzymione uprzedzenia, ale także niewłaściwy sposób postępowania z jednostką przy wprowadzaniu zmian.

Odczucie bezpieczeństwa rzeczonej jednostki, to jej zaufanie do osób wprowadzających zmiany, które wynika z pozytywnych doświadczeń, nadziei płynącej z dotychczasowych sukcesów, ale także z prawidłowego sposobu postępowania z jednostką przy wprowadzania zmian.

Reguła przekory uszczegóławia zasadę bezwładności…

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments