Zaufanie

Nieformalna norma społeczna, wyrażająca wiarę w dobre intencje, uczciwość oraz umiejętności drugiego człowieka.

W dobrych intencjach upatrujemy stopnia dbałości o dobro obdarzającego zaufaniem. Uczciwość wyraża spójność deklaracji i rezultatów składanych obietnic. Umiejętności oznaczają zdolność do wywiązania się z deklaracji.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments