Fab

  • 35 posts

Transparentność

Jakość informacji. Celowość, adekwatność, zrozumiałość, precyzyjność, użyteczność. Transparentne mogą być działania osób lub instytucji. Transparentne są decyzje i postępowanie. Działanie w sposób jawny, a przez to Continue reading »

Zachowanie umiaru

Adekwatność działań do możliwości. Ostrożność wynikająca z powstrzymywania się od działań preciwcelowych. Zachowanie zasady „złotego środka”, czyli wypośrodkowanie między kunktacją a antycypowaniem.

Rynsztokowy makiawelizm

Fortel służący zdobyciu co najmniej przewagi nad przeciwnikiem. Koncentruje siły i zasoby własne na uprzedzaniu działań przeciwnika, antycypowaniu posunięć, grze na zwłokę, tworzeniu aury zagrożenia, zaskoczeniu, Continue reading »

Działać

Działać to znaczy zachowywać się w sposób celowy, nie odruchowy, czy mimowolny. Spoglądając do encyklopedii prakseologii, dowiemy się, że ktoś zwlekający ze zrobieniem czegoś jest opieszały, Continue reading »