Homo rapax

Jednostka lub grupa ludzi, przejawiający zachowania egoistyczne, drapieżne, wykorzystujące innych dla osiągnięcia swoich korzyści.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments