Intuicje transakcyjne

Zdolność do instynktownej ewaluacji potencjalnie wymiernych skutków jakiegoś zdarzenia, angażując emocje i posiadane doświadczenie.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments