Nihilizm adaptacyjny

Świadomy lub nieświadomy sceptycyzm, negujący postęp i potrzebę rozwoju intelektualnego i moralnego ludzkości

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments