Transparentność

Jakość informacji. Celowość, adekwatność, zrozumiałość, precyzyjność, użyteczność.

Transparentne mogą być działania osób lub instytucji. Transparentne są decyzje i postępowanie. Działanie w sposób jawny, a przez to uczciwy.

Transparentna komunikacja jest jasna i zrozumiała, a transparentna osoba ma czytelne zamiary i chętnie udziela informacji.

Transparentność nie jest tym samym co przejrzystość (Bralczyk). Przejrzyste są instrukcje, mapy, zasady, czyli to co jest spisane, albo łatwe do odgadnięcia (np. zamiary, „przejrzeć kogoś”).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments